INTERNATIONAL INVESTMENT
AND PORTAL

Quyền lợi khi trở thành thành viên của InvestGlobal.vn

1. Nội dung dịch vụ

Được cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến đầu tư: Pháp lý, môi trường kinh doanh, tài chính ứng dụng; Được tham khảo ý kiến của các chuyên gia.

Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho phép người dùng internet được chia sẻ, trao đổi thông tin về đầu tư trong các lĩnh vực của nền kinh tế như: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, bất động sản, cơ sở hạ tầng.

2. Điều khoản sử dụng

- Để truy cập và sử dụng ứng dụng Mạng xã hội Investglobal.vn, người sử dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định mà Investforum.vn liên kết, tích hợp bao gồm.

- Khi truy cập, sử dụng Investglobal.vn bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Investglobal.vn thì Người sử dụng cũng phải tuân theo thỏa thuận này.

- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người sử dụng, Investglobal.vn không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại thỏa thuận có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người sử dụng. Investglobal.vn sẽ công bố rõ trên website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.