INTERNATIONAL INVESTMENT
AND PORTAL

About Us

Invest Global là Liên minh của:

1.Trung tâm Thông tin và Tư vấn đầu tư trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài (VAFIE);
2.Trung tâm Nghiên cứu- Tư vấn đầu tư, thương mại và du lịch trực thuộc Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA);
3.Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quốc tế trực thuộc Công ty CP Marina Capital.

Invest Glbal hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước bao gồm:

i) cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế-xã hội; tình hình đầu tư; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành và vùng lãnh thổ; pháp luật, cơ chế, chính sách; tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư khi có yêu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư;
ii) hướng dẫn thủ tục đầu tư;
iii) hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án đầu tư;

Vision

Trở thành đối tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cộng đồng và các doanh nghiệp. Là địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi tham gia đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Mission

Góp phần gia tăng giá trị cho các đối tác và khách hàng; Là đơn vị hỗ trợ, phục vụ, cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thúc đẩy nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, hội nhập toàn cầu.

Organizational chart

Service

Giải pháp truyền thông giúp doanh nghiệp thúc đẩy và phát triển bền vững trên thị trường. Nhờ vào các chiến dịch truyền thông...

Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên , bộ đội xuất ngũ , lao động nông thôn

“Các chuyên gia tài chính doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn tài chính, từ mua lại, bán lại vốn và huy...

Tối ưu hóa cơ cấu vốn là yếu tố cần thiết để phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quy trình huy...

Tư vấn về các cơ chế , chính sách liên quan về đất đai , quy hoạch đô thị , Cơ sở vật chất để thực hiện dự án .  

Tư vấn xây dựng mục tiêu , chiến lược dài hạn , trung hạn và ngắn hạn của công ty và các phòng ban .

Hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường , xu hướng đầu tư và đối tác tiềm năng để triển khai dự án .

Consultants

 • Mr Huy Tuan
  Chuyên viên tư vấn
  • 0982 737679
  • info@investglobal.vn
 • Hoa Kỳ
 • Vương quốc Anh
 • Pháp
 • Hàn Quốc
 • Nhật bản
 • Liên bang Nga
 • Ấn Độ
 • Đức
 • ASEAN
 • Ý

Sponsors and Supporters

 • Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài
 • Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VN
 • Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam
 • Hội truyền thông số Việt Nam
 • Cục đầu tư nước ngoài
 • Tạp chí VIETNAM BUSINESS FORUM - VCCI
 • Cục xúc tiến thương mại