INTERNATIONAL INVESTMENT
AND PORTAL

 • MBBank
 • Sacombank
 • BIDV
 • Vietcombank
 • Vietinbank
 • HDBank
 • BankSHB

Credit financing

10:15 21/02/2024

The Vietnam Stock Exchange (VNX) reported revenue of over 1.92 trillion VND (78.26 million USD) in 2023, down nearly 44 per...

Enterprise - Entrepreneurs

08:51 22/02/2024

Citi has been recognised at the Asset Magazine awards for its landmark M&A deal in the Vietnamese healthcare sector last...

International

08:50 22/02/2024

The strength of Vietnamese agricultural exports since the start of the Lunar New Year heralds a bonanza year of the dragon...

Expert opinions

08:48 22/02/2024

Vietnam is forecast to see a 125 per cent increase in wealth over the next 10 years.

Covid 19 & Vaccines

08:51 04/01/2024

Thailand is witnessing a rising number of COVID-19 cases after the New Year holiday, with those hospitalised up 7 per cent...

Diễn đàn

 • Hoa Kỳ
 • Vương quốc Anh
 • Pháp
 • Hàn Quốc
 • Nhật bản
 • Liên bang Nga
 • Ấn Độ
 • Đức
 • ASEAN
 • Ý

Các đơn vị bảo trợ và hỗ trợ

 • Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài
 • Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VN
 • Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam
 • Hội truyền thông số Việt Nam
 • Cục đầu tư nước ngoài
 • Tạp chí VIETNAM BUSINESS FORUM - VCCI
 • Cục xúc tiến thương mại