INTERNATIONAL INVESTMENT
AND PORTAL

 • MBBank
 • Sacombank
 • BIDV
 • Vietcombank
 • Vietinbank
 • HDBank
 • BankSHB

Legal framework

08:43 16/01/2023

A Ministry of Finance report reveals that 55 per cent of foreign-invested enterprises incurred losses in 2022, up 11 per...

Credit financing

08:43 16/01/2023

Vietnam saw stable inward remittance flow until the end of last year despite the global economic recession and spiking...

International

08:41 16/01/2023

Government-backed financial institutions from Japan, the US, and Australia have pledged to support Vietnam's efforts to cut...

Expert opinions

10:03 11/01/2023

In the context that most capital mobilisation channels are tightening, public investment is considered an important driver...

Covid 19 & Vaccines

10:00 11/01/2023

Thailand has seen its first confirmed case of the XAY.2 variant of COVID-19 but people close to the patient were not...

Diễn đàn

 • Hoa Kỳ
 • Vương quốc Anh
 • Pháp
 • Hàn Quốc
 • Nhật bản
 • Liên bang Nga
 • Ấn Độ
 • Đức
 • ASEAN
 • Ý

Các đơn vị bảo trợ và hỗ trợ

 • Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài
 • Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VN
 • Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam
 • Hội truyền thông số Việt Nam
 • Cục đầu tư nước ngoài
 • Tạp chí VIETNAM BUSINESS FORUM - VCCI
 • Cục xúc tiến thương mại