INTERNATIONAL INVESTMENT
AND PORTAL

 • MBBank
 • Sacombank
 • BIDV
 • Vietcombank
 • Vietinbank
 • HDBank
 • BankSHB

Legal framework

15:36 29/09/2023

Experts have called for policies to support investment in high technology, which they said will help Vietnam grasp the...

Credit financing

15:38 29/09/2023

The State Bank of Vietnam is monitoring and taking action to moderate exchange rate movements in the face of weakening...

International

15:35 29/09/2023

The Lao Ministry of Industry and Commerce has rolled out measures to promote electric vehicles (EVs), a type of vehicle that...

Covid 19 & Vaccines

08:29 19/07/2023

Six COVID-19 antigen rapid test (ART) kits will be distributed to each residential household from July 17 - September 30, in...

Diễn đàn

 • Hoa Kỳ
 • Vương quốc Anh
 • Pháp
 • Hàn Quốc
 • Nhật bản
 • Liên bang Nga
 • Ấn Độ
 • Đức
 • ASEAN
 • Ý

Các đơn vị bảo trợ và hỗ trợ

 • Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài
 • Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VN
 • Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam
 • Hội truyền thông số Việt Nam
 • Cục đầu tư nước ngoài
 • Tạp chí VIETNAM BUSINESS FORUM - VCCI
 • Cục xúc tiến thương mại