INTERNATIONAL INVESTMENT
AND PORTAL

Building wind power plant

10684 viewed 10:09 30/07/2020
thỏa thuận

Parameter

Need:
Investment cooperation
Field:
Industry
Stage:
Preparation phase of investment
Market:
Domestic and international

Detail

- Tên dự án: Xây dựng nhà máy điện gió

- Địa điểm: Huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh

- Mục tiêu: Xây dựng nhà máy phát điện bằng năng lượng gió quy mô công suất khoảng 10 MW, áp dụng công nghệ Châu Âu

- Dự kiến tổng vốn đầu tư: 15-20 triệu USD

- Hình thức đầu tư: 100% vốn Nhà đầu tư

258
projects
58
follow

Contact US